Blog

New tips, trends, and insights about compliance and business.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

Какви са задълженията ми съгласно новият Закон за мерките срещу изпирането на пари? Какво е “подход, базиран на риска”? Какво означава действителен собственик и каква е процедурата по неговото оповестяване? Как да изготвя собствена Оценка на риска на моето юридическо лице? Дали моите Вътрешни Правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането наContinue Reading Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления