Blog

New tips, trends, and insights about compliance and business.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

News from European Compliance Center – Bulgaria: Какви са задълженията ми съгласно новият Закон за мерките срещу изпирането на пари? Какво е “подход, базиран на риска”? Какво означава действителен собственик и каква е процедурата по неговото оповестяване? Как да изготвя собствена Оценка на риска на моето юридическо лице? Дали моите Вътрешни Правила за контрол иContinue Reading Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления