Blog

New tips, trends, and insights about compliance and business.

Compliance Cafe. AML Demystified

Compliance Cafe. AML Demystified

COMPLIANCE CAFE. I edition Compliance Cafe е нова, регулярно провеждаща се инициатива на European Compliance Center, която събира комплайънс специалисти, които в неформална и приятелска обстановка обсъждат значими проблеми и тенденции в нормативното съответствие. AML. Demystified. European Compliance Center presents Compliance Cafe – regular series of networking meetings for compliance professionals. The First edition isContinue Reading Compliance Cafe. AML Demystified