Blog

New tips, trends, and insights about compliance and business.

Compliance Cafe: Next edition

Compliance Cafe: Next edition

  COMPLIANCE CAFE: AML & CYBERCRIME edition Кога? 20 Март 2019/ 09.00 АМ Къде? Puzl CowOrKing Предизвикателства пред комплайънс индустрията – управление на риска и Due Diligence Превенция на изпирането на пари – конкретни предложения за изграждане на AML система Киберсигурност и Кибер застраховане Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт Бази данни,Continue Reading Compliance Cafe: Next edition