Blog

New tips, trends, and insights about compliance and business.

Compliance Cafe: Next edition

Compliance Cafe: Next edition

  COMPLIANCE CAFE: AML & CYBERCRIME edition Кога? 20 Март 2019/ 09.00 АМ Къде? Puzl CowOrKing Предизвикателства пред комплайънс индустрията – управление на риска и Due Diligence Превенция на изпирането на пари – конкретни предложения за изграждане на AML система Киберсигурност и Кибер застраховане Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт Бази данни,Continue Reading Compliance Cafe: Next edition

Compliance Cafe. AML Demystified

Compliance Cafe. AML Demystified

COMPLIANCE CAFE. I edition Compliance Cafe е нова, регулярно провеждаща се инициатива на European Compliance Center, която събира комплайънс специалисти, които в неформална и приятелска обстановка обсъждат значими проблеми и тенденции в нормативното съответствие. AML. Demystified. European Compliance Center presents Compliance Cafe – regular series of networking meetings for compliance professionals. The First edition isContinue Reading Compliance Cafe. AML Demystified

Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities

Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities

More than 40 compliance professionals discussed the future of compliance in Bulgaria The European Compliance Center – Bulgaria brought together more than 40 compliance professionals, public sector representatives, and academic experts to discuss the prevention of transnational economic crime and internal compliance systems. The seminar “Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities” held onContinue Reading Tackling Transnational Economic Crime: New Trends, Challenges, and Opportunities

The Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance 2018

The Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance 2018

Author: dr. Elina Karpacheva I was pleased to attend the ERA’s Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance held on 18-19th October in Trier. I would like to thank the Academy of European Law for awarding me their Peter Caesar scholarship for legal professionals that made possible my participation at that amazing event. Here isContinue Reading The Annual Conference on European Company Law and Corporate Governance 2018

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления

News from European Compliance Center – Bulgaria: Какви са задълженията ми съгласно новият Закон за мерките срещу изпирането на пари? Какво е “подход, базиран на риска”? Какво означава действителен собственик и каква е процедурата по неговото оповестяване? Как да изготвя собствена Оценка на риска на моето юридическо лице? Дали моите Вътрешни Правила за контрол иContinue Reading Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – част от общата европейска регулаторна рамка за предотвратяване на финансовите престъпления