Compliance Cafe: Next edition

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 20/03/2019
9:00 am - 12:00 pm

Categories


COMPLIANCE CAFE: AML & CYBERCRIME edition

Кога? 20 Март 2019/ 09.00 АМ

Къде? Puzl CowOrKing

  • Предизвикателства пред комплайънс индустрията – управление на риска и Due Diligence
  • Превенция на изпирането на пари – конкретни предложения за изграждане на AML система
  • Киберсигурност и Кибер застраховане
  • Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт
  • Бази данни, Забранителни списъци и разкриване на действителния собственик

    За повече информация и регистрация: https://complianter.eu/aml-cybercrime/ или на team@complianter.eu.