Европейски Комплайънс Център - България представя Семинар

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: НОВИ ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

06 Ноември 09.00 ч.

Европейски Комплайънс Център със съдействие на Алумни клуба на ЮФ при УНСС има удоволствието да Ви покани на своя семинар, който цели да запознае участниците с международните тенденции в превенцията на икономическите престъпления.

Теми:

Същността и видове трансграничните икономически престъпления

Противодействие на икономическите престъпления

Казуси – международни подкупи и изпиране на пари

Нуждата от добре функциониращи Системи за противодействие и контрол – Corporate Compliance Systems

Новото българско законодателство по отношение на мерките против изпирането на пари и финансирането на тероризма

Ефективна вътрешна организация – ключови въпроси относно оценката на риска, вътрешната ситема за противодействие и контрол, работата на служителите по съответствие

Разследване и наказване на трансгранични икономически престъпления

Основна цел на събитието е да постави на преден план ролята на частния сектор при предотвратяване и разкриване на трансгранични икономически престъпления.

Поводът за подобен семинар е новият «подход, базиран на риска», наложен от Директива (ЕС) 2015/849, както и скорошното приемане на V Директива против изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843 от 30 май 2018).

Разпоредбите на новият Закон за мерките против изпирането на пари (ЗМИП) са разгледани в контекста на европейските и световни стандарти за борба с икономическите престъпления. Фокусът е поставен върху изискванията за оценка на риска и за наличието на реално функционираща вътрешна ситема за противодействие и контрол.

Участието на експерти от различни сектори дава реална представа за мерките, процедурите и действията за предотвратяване на трансгранични престъпления и в частност изпирането на пари, както и за индикаторите, довели до разкриване на престъпните схеми.

Публичният сектор също се включва в дискусията относно използваните методи за разследване на икономически престъпления. Темата за привличането на отоворността на задължените лица също е засегната.

Събитието е предназначено за представители на дружества и организации, които са задължени лица по смисъла на новия ЗМИП, специалисти, работещи в областта на противодействието на измамите и специалисти по съответствие (compliance officers), вътрешен контрол, юристи, адвокати, както и за всички, заинтересувани от тематиката на „престъпленията на белите якички” (white collar crimes). 

Европейски Комплайънс Център цели да насърчи интерактивна дискусия между участниците и да съдейства за обмяната на опит и знания дори след края на семинара. Ето защо, ние сме предвидили за Вас време и обстановка за дискусия и нетуъркинг, както и презентационни и лекционни материали. 

Презентациите са на български език като единствено keynote speech е на английски (без симултанен превод).

Събитието е с такса за участие от 80 лева, а за трима или повече представители от една и съща организация, както и за алумни на УНСС – цената е 50 лв. 

Участието е по-реда на  регистрацията, до изчерпване на наличните места. 

Connect the dots in the fast-changing compliance field!

Ограничени места, регистрирайте се сега!

Местоположение: Хотел Новотел София, зала Европа 3